Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

Harmonogramy odbioru

Związek Gmin Regionu Płockiego w załączeniu przedstawia harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się:

KOMUNIKAT !

W dniu 18.10.2016 r. kontynuowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, zużytych baterii i przeterminowanych leków, prowadzona przez firmę Eneris Surowce S.A.

KOMUNIKAT !

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Kamionki, Dziarnowo, Nowe Draganie, Stare Draganie, Miłodróż (Gmina Stara Biała).

KOMUNIKAT !

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy,

Odbiór odpadów zmieszanych w miejscowościach Gaśno, Bielawy, Zwoleń – Gmina Gostynin

W związku z awarią pojazdu Firmy Eneris Surowce S.A., odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z miejscowości Bielawy, Gaśno oraz Zwoleń (Gm. Gostynin) będzie kontynuowany w dniu 12 maja 2016 roku do godziny 11:00.

W przypadku braku odbioru odpadów we wskazanym powyżej terminie, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP pod numerem telefonu /24/ 366 03 02 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odpady@zgrp.pl

Strony