Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

KOMUNIKAT !

Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji – ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku

Rekrutacja na warsztaty ,,Tropiciele odpadów”

Związek Gmin Regionu Płockiego pragnie zaprosić placówki oświatowe z terenu Miasta Płocka do udziału w jesiennej edycji „Programu aktywnej edukacji”. Podobnie jak w poprzedniej edycji, warsztaty ,,Tropiciele odpadów”, prowadzone będą we wrześniu i październiku jako jednodniowe, bezpłatne zajęcia edukacji ekologicznej w terenie.

Podsumowanie konkursu na hasło promujące segregację odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w okresie od 09 lutego do 23 marca 2017 roku podczas Sesji Rad Gmin oraz uroczystości szkolnych zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu na hasło promujące segregację odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, którego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów.

Pilotażowy program "GONIEC"

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego imformuje, że Uchwałą nr 6/VIII/2017 Zarządu Związku Gmin Regonu Płockiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie doręczania korespondencji Biura Związku Gmin Regionu Płockiego został uruchomiony pilotażowy program pn. "GONIEC" którego założeniem jest dostarczanie korespondencji wychodzącej Biura Związku Gmin Regionu Płockiego do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gmin.

KONKURS pn. „POKAŻ JAK SEGREGUJESZ”

Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza mieszkańców: Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród do udziału w konkursie pn.”Pokaż jak segregujesz”, dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Strony