Harmonogramy odbioru 2018
Wska dzikie wysypisko


Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK

Nowy termin odbioru odpadów segregowanych w grudniu 2014 roku!


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY GOSTYNIN!


Nowy termin odbioru odpadów segregowanych
w grudniu 2014 roku!

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że zmianie uległ termin odbioru odpadów segregowanych w miejscowościach: Budy Kozickie, Kozice, Lipa, Osada, Polesie, Ruszków, Sałki, Solec, Strzałki, Baby Dolne, Baby Górne, Belno, Huta Zaborowska, Niecki, Rębów, Rybne, Wrząca, Zaborów Nowy, Zaborów Stary, Zieleniec.


Odbiór odpadów segregowanych w miesiącu
grudniu 2014 r. odbędzie się 19.12.2014 r.

Bardzo prosimy o wystawienie odpadów w w/w terminie przed posesję do dróg publicznych i ustawienie w miejscu widocznym do odbioru od godz. 6:00

Przyjdź! Nie rdzewiej!

Serdecznie zapraszamy do stoiska promocyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego organizowanego podczas „Dni Gmin” w godzinach od 14.00 do 18.30. Mieszkańcy mogą między innymi złożyć pierwszą deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, sprawdzić swoje płatności, pobrać worki do segregacji oraz uzyskać wszelkie informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami.

Komunikat nt. domniemanych szkoleń

Związek Gmin Regionu Płockiego w związku ze zgłoszeniami docierającymi do Biura od przedsiębiorców, w sprawie osób podających się za pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego i informujących przedsiębiorców o obowiązku uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi organizowanych przez Związek lub w imieniu Związku informuje, że Związek Gmin Regionu Płockiego w chwili obecnej nie organizuje żadnych szkoleń.

Udział ZGRP w imprezach lokalnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach gminnych i odwiedzania stoiska Związku Gmin Regionu Płockiego, gdzie będziemy prowadzić zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży na temat gospodarowania odpadami, a także dla mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów i regularnie uiszczają opłaty.

Informacja o zmianie stawek opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zmianie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród – dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Dyżury w gminach 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca marca rozpoczęły się dyżury pracowników Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Urzędach Gmin.
W czasie dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat przepisów dotyczących czystości i porządku w Gminach: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, uzyskać informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Podczas dyżuru będzie można również zgłaszać i wyjaśniać sprawy dotyczące utrzymania porządku w Państwa Gminie.

Odbiór odpadów komunalnych (komunikat)

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym :
- odpadów komunalnych zmieszanych lub zmieszanych pozostałych po segregacji,
- odpadów segregowanych obejmujących: szkło oraz papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielogabarytowych oraz zużytych opon,
- powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,

Strony