Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku  (wtorek) Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego będzie nieczynne

- w związku z przysługującym pracownikom dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia.

Jednocześnie informujemy, iż zaplanowany na dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) dyżur pracowników Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży odbędzie się.

KOMUNIKAT !

Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji – ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku

Rekrutacja na warsztaty ,,Tropiciele odpadów”

Związek Gmin Regionu Płockiego pragnie zaprosić placówki oświatowe z terenu Miasta Płocka do udziału w jesiennej edycji „Programu aktywnej edukacji”. Podobnie jak w poprzedniej edycji, warsztaty ,,Tropiciele odpadów”, prowadzone będą we wrześniu i październiku jako jednodniowe, bezpłatne zajęcia edukacji ekologicznej w terenie.

Podsumowanie konkursu na hasło promujące segregację odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w okresie od 09 lutego do 23 marca 2017 roku podczas Sesji Rad Gmin oraz uroczystości szkolnych zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu na hasło promujące segregację odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, którego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów.

Strony