Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

w sprawie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudniania lub zamieszkiwania cudzoziemców

Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których:

Aktualne stawki opłat

Aktualne stawki opłat
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego nr 58/X/2015 z 16 grudnia 2015r. prezentujemy aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Strony