Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

W jaki sposób, drogą elektroniczną, mogę otrzymywać informacje, np. o dokonanych płatnościach?

KOMUNIKAT !

 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że właściciel nieruchomości logując się do portalu mieszkańca zgrp.esog.pl (zakładka: konto mieszkańca – lista opłat) może sprawdzić, np. dokonane płatności lub wystąpić z wnioskiem o udostępnienie historii płatności za pośrednictwem ePUAP-u (www.pz.gov.pl ), jeśli posiada profil zaufany.

Harmonogramy odbioru

Związek Gmin Regionu Płockiego w załączeniu przedstawia harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się:

KOMUNIKAT !

W dniu 18.10.2016 r. kontynuowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, zużytych baterii i przeterminowanych leków, prowadzona przez firmę Eneris Surowce S.A.

KOMUNIKAT !

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Kamionki, Dziarnowo, Nowe Draganie, Stare Draganie, Miłodróż (Gmina Stara Biała).

KOMUNIKAT !

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych.

Strony