Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

Podsumowanie konkursu na hasło promujące segregację odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w okresie od 09 lutego do 23 marca 2017 roku podczas Sesji Rad Gmin oraz uroczystości szkolnych zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu na hasło promujące segregację odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, którego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów.

Pilotażowy program "GONIEC"

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego imformuje, że Uchwałą nr 6/VIII/2017 Zarządu Związku Gmin Regonu Płockiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie doręczania korespondencji Biura Związku Gmin Regionu Płockiego został uruchomiony pilotażowy program pn. "GONIEC" którego założeniem jest dostarczanie korespondencji wychodzącej Biura Związku Gmin Regionu Płockiego do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gmin.

KONKURS pn. „POKAŻ JAK SEGREGUJESZ”

Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza mieszkańców: Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród do udziału w konkursie pn.”Pokaż jak segregujesz”, dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

KOMUNIKAT !

Szanowni Mieszkańcy!

„W przypadku nadania nazw ulic w Państwa miejscowości, przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z aktualnymi danymi adresowymi – pomoże to w przyszłości uniknąć problemów z odbiorami odpadów komunalnych”

Komunikat dla Mieszkańców Gminy Staroźreby –zmiana harmonogramów odbioru.

Komunikat dla Mieszkańców Gminy Staroźreby –zmiana harmonogramów odbioru.

Szanowni Mieszkańcy,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramach odbioru odpadów segregowanych i bioodpadów dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Staroźreby.

MOBILNA ZBIÓRKA

MOBILNA ZBIÓRKA – edycja wiosenna 

Przypominamy o mobilnej zbiórce, która odbędzie się w każdej Gminie zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie odbioru na 2017 r. 

Brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

Brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest weryfikować liczbę posiadanych kodów kreskowych i co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem zgłaszać zapotrzebowanie na brakujące kody do Biura ZGRP (Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie).

Strony