Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

Aktualne stawki opłat

Aktualne stawki opłat
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego nr 58/X/2015 z 16 grudnia 2015r. prezentujemy aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

WAŻNY KOMUNIKAT ! Fałszywi inkasenci !

Biuro Związku przestrzega przed rzekomymi inkasentami pobierającymi opłatę za śmieci w imieniu Związku. Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać tylko i wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego nadanego i przekazanego właścicielowi nieruchomości przez Biuro Związku. Ponadto przypominamy, że opłatę należy uiszczać w placówkach bankowych, pocztowych lub drogą elektroniczną. Związek Gmin nie pobiera opłat za odpady komunalne przez inkasentów.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego w dniu 13.09.2015 roku (niedziela) podczas imprezy „VIII Gminne Dożynki Ekologiczne” - Sokołów – Gmina Gostynin.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego            

w dniu 13.09.2015 roku (niedziela) podczas imprezy

„VIII Gminne Dożynki Ekologiczne” - Sokołów – Gmina Gostynin

Strony