Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


BIO

Mobilne Stoisko Edukacyjne Związku Gmin Regionu Płockiego - Dni Drobina Mobilne Stoisko Edukacyjne Związku Gmin Regionu Płockiego - Dni Wisły Wyszogród

 

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 21 czerwca 2015 roku (niedziela) od godziny 16.00 w ramach obchodów „Dni Wisły 2015” – Plac przy Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.

Komunikat w/s kodów kreskowych

Związek Gmin Regionu Płockiego oświadcza, że dystrybuowane wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych kody kreskowe służą identyfikacji ilości i rodzajów odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości. Kody kreskowe skonstruowane są zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn.zm.). Liczba zakodowana w kodzie kreskowym ....

Kwestionariusz konsultacyjny

Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza konsultacyjnego umieszczonego na stronie www.odpady.zgrp.pl.

Celem kwestionariusza jest uzyskanie informacji na temat opinii Mieszkańców odnośnie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z realizacją przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ankietę mogą Państwo przesłać w formie skanu na adres ankieta@zgrp.pl lub przekazać w formie papierowej osobiście do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, pocztą lub podczas Dyżurów w Urzędach Gmin.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”. 

Dodatkowy odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

Szanowni Mieszkańcy !

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że w dniu 13.12.204r. w miejscowościach:
Maszewo, Maszewo Duże, Mańkowo, Wyszyna, Nowa Biała nastąpi dodatkowy odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Prosimy o wystawienie odpadów od godz. 6:00.

Odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji w pozostałych miejscowościach nastąpi w terminie odbioru odpadów segregowanych tj.:
05.12.2014r. – Brwilno,
06.12.2014r. – Ludwikowo, Kowalewko, Ulaszewo, Kobierniki, Srebrna,
09.12.2014r. – Stara Biała, Biała,
10.12.2014r. – Kamionki, Dziarnowo, Nowe Draganie, Stare Draganie, Miłodróż,
11.12.2014r. – Bronowo-Zalesie, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo, Bronowo Kmiece, Kruszczewo, Ogorzelice,
12.12.2014r. – Nowe Proboszczewice po prawej stronie rzeki Wierzbicy ul. Mickiewicza, W.Hermana, S.Mazowieckiego, Z.Szacherskiego, R.Miaśkiewicza, M.Konopnickiej, W.Bunikiewicza, Polna, Brzozowa, Parkowa, Floriańska, Stare Proboszczewice, cała Bielska, Umińskiego, Poniatowskiego, Sierpecka, Cicha, Spokojna, Krótka, Leśna, Spółdzielcza, Włoczewska, Trzebuń, Włoczewo,
13.12.2014r. – Nowe Proboszczewice po lewej stronie rzeki Wierzbicy ul. Liliowa, Irysowa, Różana, Chabrowa, Azaliowa, Płocka, Świerkowa, Jaśminowa, Klonowa, Akacjowa, Jodłowa, Cisowa, Dębowa, Modrzewiowa, Nad Jarem, Stokrotkowa, Ułańska

Strony