Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

Komunikat

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STARA BIAŁA, SŁUPNO, BRUDZEŃ DUŻY, GĄBIN
W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Komunikat

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁĄCK, GOSTYNIN oraz PACYNA

W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW

BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIEM BIOODPADÓW Z TERENU MIASTA
I GMINY GĄBIN ORAZ GMIN GOSTYNIN I PACYNA

Komunikat

STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO WS. SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZGRP

Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ORAZ ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI Z TERENU MIEJSCOWOŚCI MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE, GM. SŁUPNO – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, iż od sierpnia 2019 r. ulegają zmianie terminy odbioru odpadów segregowanych 

Strony