Aktualizacja strony www.odpady.zgrp.pl

Szanowni Mieszkańcy

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że strona www.odpady.zgrp.pl jest aktualizowana w celu usystematyzowania informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gmin ZGRP, w tym sposobów gromadzenia i oddawania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych opisanych w ulotkach zamieszczonych na stronie.