Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 Co to są elektrośmieci?

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare lub uszkodzone urządzenia RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, piloty itp. Są to wszystkie urządzenia, które działają na prąd poprzez podłączenie do kontaktu lub na baterie. Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? „Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami” – Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możemy oddać:

  • podczas mobilnej zbiórki 2 razy w roku. Wówczas elektrośmieci należy wystawić do drogi publicznej (gminnej) zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie danej gminy od godziny 6:00.
  • w ramach funkcjonującego SKUPO-PSZOKu ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin.
  • poza harmonogramem dowożąc do firmy zbierające odpady komunalne. Zobacz gdzie możesz oddać elektrośmieci z terenu swojej gminy.
  • do sklepu gdy kupujemy nowe urządzenie, wówczas oddajemy urządzenie tego samego rodzaju i w takiej samej ilości np. kupując nową mikrofalówkę możemy oddać starą (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.).

 Gmina BielskMiasto i Gmina Gąbin
Gmina Brudzeń DużyGmina Łąck
Gmina Czerwińsk nad WisłąGmina Gostynin
Gmina SłupnoGmina Pacyna
Gmina Stara BiałaGmina Szczawin Kościelny
Gmina StaroźrebyGmina i Miasto Wyszogród

Kliknij aby wyznaczyś trasę. 

Jak elektrośmieci zyskują „nowe życie”?

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany podczas mobilnej zbiórki lub przekazany bezpośrednio do punktów odbioru zużytego sprzętu trafia do zakładu przetwarzania gdzie ma miejsce demontaż oraz podział na frakcje:

 

  • szkodliwe substancje poddawane są procesom utylizacji,
  • materiały takie jak: metale, plastiki oraz szkło poddawane są kolejnym etapom przetwarzania w celu powtórnego wykorzystania.

 

Wówczas ww. materiały wykorzystywane są do produkcji nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zyskując tym samym „nowe życie”.

 

 Elektroodpady

 

Pamiętaj!

 

Oddawane zużyte elektrośmieci muszą być kompletne!

 

Ważne!

 

Wyrzucenie elektrośmieci w niedozwolonym miejscu oraz samodzielny demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego grozi karą grzywny!