Rejestr Działalności Regulowanych

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANYCH

Zgodnie z art. 9b ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 

września 1996r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności regulowanej.

 

·       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

·       W rejestrze zamieszcza się:

a)     firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b)     numer identyfikacji podatkowej (NIP);

c)     numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

d)     określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

e)     numer rejestrowy.

·       Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Załącznik: 
Nazwa plikuData publikacji
PDF icon Bielsk04-08-2016 21:20
PDF icon Brudzeń Duży04-08-2016 21:20
PDF icon Czerwinsk nad Wisłą25-08-2016 12:50
PDF icon Drobin04-08-2016 21:22
PDF icon Gąbin06-03-2017 09:21
PDF icon Gostynin28-09-2016 09:16
PDF icon Łąck04-08-2016 21:23
PDF icon Pacyna04-08-2016 21:23
PDF icon Słupno25-08-2016 12:52
PDF icon Stara Biała22-05-2018 14:02
PDF icon Staroźreby04-08-2016 21:25
PDF icon Szczawin Kościelny04-08-2016 21:54
PDF icon Wyszogród04-08-2016 21:25