Komunikat nt. domniemanych szkoleń

Związek Gmin Regionu Płockiego w związku ze zgłoszeniami docierającymi do Biura od przedsiębiorców, w sprawie osób podających się za pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego i informujących przedsiębiorców o obowiązku uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi organizowanych przez Związek lub w imieniu Związku informuje, że Związek Gmin Regionu Płockiego w chwili obecnej nie organizuje żadnych szkoleń.

Informujemy, że osoby kontaktujące się z Państwem w tej sprawie nie są pracownikami Biura Związku ani nie działają w imieniu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku organizacji szkoleń przez Związek Gmin Regionu Płockiego wszelkie informacje na ich temat zawsze podawane są na stronie internetowej www.zgrp.pl lub www.odpady.zgrp.pl.