Informacja o zmianie stawek opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zmianie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród – dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Od 1 lipca 2014 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, które wynoszą:

 1. stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. pojemności 120 l – w wysokości  40,00 zł;
  2. pojemności 240 l – w wysokości  55,00 zł;
  3. pojemności 660 l – w wysokości 110,00 zł;
  4. pojemności 1100 l – w wysokości 150,00 zł;
  5. pojemności 7500 l – w wysokości  640,00 zł;
 2. stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. pojemności 120 l – w wysokości  55,00 zł;
  2. pojemności 240 l – w wysokości  75,00 zł;
  3. pojemności 660 l – w wysokości 120,00 zł;
  4. pojemności 1100 l – w wysokości 160,00 zł;
  5. pojemności 7500 l – w wysokości  820,00 zł;

W związku z powyższym następuje konieczność ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (druk deklaracji do pobrania w dziale Deklaracja opłaty) uwzględniającej zmienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Korektę deklaracji stanowiącą podstawę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w terminie do 30 maja 2014 roku.

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 15 – go dnia każdego miesiąca. Opłatę uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy.

Załącznik: 
Nazwa plikuData publikacji
PDF icon Uchwała zmieniająca stawki za pojemniki.pdf13-05-2014 19:23