KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIELSK W SPRAWIE OBOWIĄZKU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku terminowego wpłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer konta bankowego, który otrzymali Państwo od ZGRP.

Informację o indywidualnym numerze konta bankowego można uzyskać w Biurze ZGRP, pod numerem telefonu 24 366 03 00- wew. 5 [3], a także logując się na konto mieszkańca https://zgrp.esog.pl/ (zakładka: Dane nieruchomości).

UWAGA!!!

Mimo zapłaty za awaryjny odbiór odpadów bezpośrednio do firmy, która odebrała odpady, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wniesienia do Związku Gmin Regionu Płockiego opłaty w wysokości 25 zł/osoba/miesiąc - jeśli odpady są segregowane lub 50 zł/osoba/miesiąc - jeśli oddawane są odpady zmieszane.