KOMUNIKAT

UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z GMINY STAROŹREBY ZOSTAŁA PODPISANA.

PIERWSZY ODBIÓR ODPADÓW W PONIEDZIAŁEK 14.X  

W związku z podpisaniem umowy na odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora X Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy Staroźreby, Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż od dnia 14.10.2019 r. (poniedziałek) Wykonawca będzie realizował odbiór odpadów komunalnych z terenu gm. Staroźreby. Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się w zakładce „Harmonogramy odbioru”.

W poniedziałek 14 października br. odpady segregowane będą odbierane wg. poniższych harmonogramów:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH PAŹDZIERNIK 2019 R.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Staroźreby ulice: Plac Bojowników, 11-go Listopada, Chabrowa, Chopina, Jaśminowa, Jesienna, Kopernika, Korczaka, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Młodzieżowa, Piękna, Północna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Strażacka, Szkolna

Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

14 (poniedziałek)

14 (poniedziałek)

14 (poniedziałek)

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH PAŹDZIERNIK 2019 R.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Staroźreby ulice: Plac Bojowników, 11-go Listopada, Chabrowa, Chopina, Jaśminowa, Jesienna, Kopernika, Korczaka, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Młodzieżowa, Piękna, Północna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Strażacka, Szkolna

Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

14 (poniedziałek)

14 (poniedziałek)

14 (poniedziałek)

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że brak odbioru odpadów w miesiącach lipiec-wrzesień przez Związek Gmin Regionu Płockiego oraz fakt oddania odpadów innemu podmiotowi na podstawie art. 6 s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ nie jest to opłata za wykonaną usługę, a obowiązek, który powstaje:

- za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy (w przypadku nieruchomości zamieszkałych);

za każdy miesiąc, w którym odpady powstały na nieruchomości (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).

 

Zachęcamy do niezwłocznego uregulowania zaległej i bieżącej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozwoli to na uniknięcie działań windykacyjnych.