KOMUNIKAT

UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD ZOSTAŁA PODPISANA

W związku z podpisaniem umowy na odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród, Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż od dnia 01.10.2019 r. Wykonawca realizuje odbiór odpadów komunalnych z terenu gm. Wyszogród. Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się w zakładce „Harmonogramy odbioru”.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że brak odbioru odpadów w miesiącach lipiec-wrzesień przez Związek Gmin Regionu Płockiego oraz fakt oddania odpadów innemu podmiotowi na podstawie art. 6 s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ nie jest to opłata za wykonaną usługę, a obowiązek, który powstaje:

- za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy (w przypadku nieruchomości zamieszkałych);

za każdy miesiąc, w którym odpady powstały na nieruchomości (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).

Zachęcamy do niezwłocznego uregulowania zaległej i bieżącej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozwoli to na uniknięcie działań windykacyjnych.