Komunikat

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STARA BIAŁA, SŁUPNO, BRUDZEŃ DUŻY, GĄBIN
W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że aby w ramach mobilnej zbiórki oddać ww. odpady należy do dnia 31 sierpnia 2019 r. zgłosić chęć oddania tego rodzaju odpadów do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.  Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wniosków dostępnych pod adresem:( http://odpady.zgrp.pl/images/wniosek%20wielkogabaryty%202019_v1.doc lub http://odpady.zgrp.pl/images/Wniosek%20rem.-bud.%202019_v1.docx), informacji e-mail (zgrp@zgrp.pl) i/lub na podstawie zgłoszeń telefonicznych (tel. 24 366 03 07).

UWAGA: Brak zgłoszenia będzie skutkował brakiem odbioru odpadów. Firma odbiera odpady zgodnie z rejestrem i nie objeżdża terenu całej gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku złożenia wniosku, reklamacje dotyczące braku odbioru ww. odpadów nie będą uznawane.