Komunikat

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁĄCK, GOSTYNIN oraz PACYNA

W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW

BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku ze zbliżającymi się terminami mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku zgłaszania do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego chęci oddania tego rodzaju odpadów.  Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wniosków dostępnych pod adresem:( http://odpady.zgrp.pl/images/wniosek%20wielkogabaryty%202019_v1.doc  lub http://odpady.zgrp.pl/images/Wniosek%20rem.-bud.%202019_v1.docx), informacji e-mail (zgrp@zgrp.pl) i/lub na podstawie zgłoszeń telefonicznych (tel. 24 366 03 07).

UWAGA: Brak zgłoszenia będzie skutkował brakiem odbioru odpadów. Firma odbiera odpady zgodnie z rejestrem i nie objeżdża terenu całej gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku złożenia wniosku, reklamacje dotyczące braku odbioru ww. odpadów nie będą uznawane.