KOMUNIKAT

KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIEM BIOODPADÓW Z TERENU MIASTA
I GMINY GĄBIN ORAZ GMIN GOSTYNIN I PACYNA

Szanowni Mieszkańcy,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2019 r. chęć oddania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu Miasta i Gminy Gąbin oraz Gmin Gostynin i Pacyna, nie wymaga uprzedniego zgłoszenia drogą telefoniczną bądź pisemną do Biura ZGRP.

W związku z powyższym, w przypadku zgłoszenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi chęci oddawania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, prosimy mieszkańców o udostępnienie ww. frakcji odpadów w terminach, wskazanych w obowiązujących harmonogramach odbioru odpadów komunalnych.