Zarząd Związku Gmin Regonu Płockiego informuje

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Związku Gmin Regonu Płockiego informuje, że od 1 lipca 2019 r. uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jesteśmy w trakcie wysyłki zawiadomień do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o zmianie stawki wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W zawiadomieniu pojawia się tabelka zaczynająca się od stycznia, w której są podane kwoty opłaty za poszczególne miesiące w roku. Jednak opłata w zmienionej stawce obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Oznacza to, że opłatę w zmienionej wysokości wnosimy za lipiec 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r.,  i tak kolejne miesiące.

Podane w tabelce miesiące od stycznia do czerwca należy potraktować jako miesiące kolejnego roku kalendarzowego.