UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY PACYNA ZOSTAŁA PODPISANA

UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z GMINY PACYNA ZOSTAŁA PODPISANA

 

W związku z podpisaniem umowy, której przedmiot zdefiniowano pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora VII Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy Pacyna”, Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż z dniem 16.07.2019 r. Wykonawca rozpoczął odbiór odpadów komunalnych z terenu gm. Pacyna. Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się w zakładce „Harmonogramy odbioru”. otwórz >>