KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PACYNA

 KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PACYNA  W SPRAWIE ODBIORU ODPAÓW WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 10.07.2019 R.

Szanowni Państwo, 

W związku z brakiem odbioru odpadów komunalnych w dniu 10.07.2019 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie odpadów na własnych posesjach. O terminie odbioru odpadów Związek Gmin Regionu Płockiego poinformuje odrębnym komunikatem.

Przepraszamy za utrudnienia.