Z CZEGO WYNIKA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADMI KOMUNALNYMI?

Z CZEGO WYNIKA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADMI KOMUNALNYMI?

Szanowni Państwo,

W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje dotyczące wysokich wynagrodzeń pobieranych przez Zarząd i Zgromadzenie Związku. Dementujemy te informacje, oświadczając, iż osoby zasiadające we władzach Związku pełnią swoje funkcje społecznie, co oznacza, że nie pobierają wynagrodzeń, diet, delegacji ani żadnej innej formy korzyści. Wynagrodzenia brutto kadry kierowniczej Związku, w tym dyrektora biura, zamieszczone są w oświadczeniach majątkowych dostępnych na stronie BIP, do którego każdy z mieszkańców posiada dostęp. Wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 7 % całości kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ZGRP. Regulamin wynagradzania w ZGRP nie przewiduje sugerowanych na forach społecznościowych „premii”, czy też „nagród rocznych za wykonanie”.

Bez wątpienia głównym czynnikiem przekładającym się na wysokość stawki opłaty śmieciowej są koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wskazać jednak należy, iż w ofertach składanych przez Wykonawców na realizację usługi odpadowej na rzecz Gmin – Członków ZGRP, oprócz kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych wliczone są również inne elementy kosztotwórcze (w tym wynagrodzenia pracowników firm wywozowych, koszty paliwa, koszty utrzymania baz magazynowo-transportowych, zysk Spółek etc.).

Uwzględnianie przez Wykonawców, w składanych ofertach, kosztów innych niż zagospodarowanie odpadów komunalnych – przy jednoczesnej realizacji odbioru odpadów – znajduje swoje uzasadnienie. Jednak przy tak nagłaśnianych informacjach dotyczących wysokich cen za składowanie odpadów, należy zastanowić się czy pozostałe koszty Wykonawców powinny przekraczać koszty zagospodarowania odpadów komunalnych?

Poniżej przedstawiamy prezentację rozliczenia realizacji umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem lat 2016-2018.

rozliczenie.png

 

*Do wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych przyjęto masy odpadów odebranych przez Wykonawców w sektorach ZGRP z uwzględnieniem średnich cen obowiązujących wówczas na instalacjach.

Wskazać również należy, że kwota 39 580 145,32 złotych brutto to wartość wnioskowana przez przedsiębiorców realizujących usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie sektorów ZGRP. W wyniku weryfikacji dokumentów rozliczeniowych składanych co miesiąc przez Wykonawców, często pogłębionej o szczegółową analizę systemu GPS pojazdów przy użyciu których realizowany był odbiór odpadów, a także w wyniku przeprowadzonych w terenie kontroli, Związek zakwestionował masy odpadów komunalnych, które w okresie 2016 – 2018:

  • zostały odebrane w sposób niezgodny z zapisami umowy;
  • źródło pochodzenia odpadów zewidencjonowanych przez Wykonawców nie znajdowało potwierdzenia w składanych przez nich dokumentach rozliczeniowych;

 

Poniżej prezentacja szczegółowego rozliczenia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 2016-2018.

szczegoly.png

Upublicznianie nieprawdziwych informacji, zniekształcanie faktów powinno zostać zastąpione merytoryczną debatą służącą wypracowaniu możliwie najkorzystniejszych rozwiązań, do której zapraszamy wszystkich mieszkańców.