KOMUNIKAT WS POJEMNIKÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIELSK I GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

KOMUNIKAT WS POJEMNIKÓW DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY BIELSK I GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

Szanowni Mieszkańcy z terenu Gminy Bielsk i Brudzeń Duży,

w związku z tym, że Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł z firmą Remondis Spółka z o.o. umowę dzierżawy pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości po sortowaniu uprzejmie informujemy, że pojemniki, w które Państwa nieruchomości zostały wyposażone w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają do odwołania do Państwa użytku.

Ponadto, nieruchomości, z których firma Remondis Sp. z o.o. odebrała już pojemniki, w które nieruchomości były wyposażone w ramach opłaty, zostaną w nie ponownie wyposażone przez Spółkę.

 

W celu uniknięcia sytuacji, w których firma zabierze pojemnik będący własnością właściciela nieruchomości prosimy o oznakowanie własnych pojemników w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja, także w przypadku, gdy zostaną one omyłkowo zabrane przez firmę.