KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW

KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czerwińsk nad Wisłą

 

         Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że od dnia 2 stycznia 2019 r.  będzie dokonywana przez firmę Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku, zbiórka pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, będących własnością Spółki.

W związku z powyższym, do czasu wyposażenia Państwa nieruchomości w zamienne pojemniki, uprzejmie prosimy o gromadzenie oraz udostępnienie do odbioru, powstałych po dniu 2 stycznia 2019 r., odpadów komunalnych w workach, oznaczonych kodem kreskowym: „worek zmieszane”.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o oznaczenie dostarczonych pojemników kodem kreskowym: „pojemnik”.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.