KONKURS pn. „POKAŻ JAK SEGREGUJESZ”

Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza mieszkańców: Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród do udziału w konkursie pn.”Pokaż jak segregujesz”, dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Celem konkursu jest:

– promowanie postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczenia

  ilości wytwarzanych odpadów,

– wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania,

– uświadomienie skutków działań człowieka na stan środowiska naturalnego.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Związku Gmin Regionu Płockiego fotoreportaż (3 do 6 zdjęć) obrazujący sposób prowadzenia segregacji odpadów na terenie gospodarstw domowych.  Do wygrania: rower turystyczny i tablet multimedialny.

 

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres e-mail: konkurs@zgrp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock z dopiskiem konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” w następujących terminach:

Lp.

Gmina

Termin nadsyłania prac konkursowych*

1

Miasto i Gmina Gąbin

12.05.2017 r.

2

Miasto i Gmina Drobin

02.06.2017 r.

3

Gmina i Miasto Wyszogród  

02.06.2017 r.

4

Gmina Słupno 

09.06.2017 r.

5

Gmina Czerwińsk nad Wisłą

09.06.2017 r.

6

Gmina Bielsk

09.06.2017 r.

7

Gmina Brudzeń Duży

23.06.2017 r.

8

Gmina Pacyna

28.07.2017 r.

9

Gmina Staroźreby

28.07.2017 r.

10

Gmina Szczawin Kościelny

11.08.2017 r.

11

Gmina Stara Biała

11.08.2017 r.

12

Gmina Łąck

25.08.2017 r.

13

Gmina Gostynin

25.08.2017 r.

*Ostateczny termin dostarczenia prac wraz z formularzem zgłoszeniowym do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku oraz poszczególnych gmin jako podręcznik dobrych praktyk w segregowaniu odpadów.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas imprez gminnych, na których Związek w okresie od maja do września 2017 roku będzie gościł z Mobilnym Stoiskiem Informacyjno-Edukacyjnym w następujących terminach:

Lp.

Gmina

Termin imprezy gminnej

1

Miasto i Gmina Gąbin – Dni Gąbina 2017

27.05.2017 r.

2

Miasto i Gmina Drobin – Dni Drobina

17.06.2017 r.

3

Gmina i Miasto Wyszogród – XXXVIII Dni Wisły

18.06.2017 r.

4

Gmina Słupno – Festyn w Wykowie

24.06.2017 r.

5

Gmina Czerwińsk nad Wisłą – Festiwal Nadwiślańskiej Truskawki

25.06.2017 r.

6

Gmina Bielsk – Dni Bielska

25.06.2017 r.

7

Gmina Brudzeń Duży – Festiwal Ginących Zawodów

09.07.2017 r.

8

Gmina Staroźreby – Festyn Sztuki Lokalnej

12.08.2017 r.

9

Gmina Pacyna – Odpust Parafialny

13.08.2017 r.

10

Gmina Szczawin Kościelny – Piknik Rodzinny

26.08.2017 r.

11

Gmina Stara Biała – Dożynki Gminne

27.08.2017 r.

12

Gmina Łąck – VI Dożynki Gminne

10.09.2017 r.

13

Gmina Gostynin – X Gminne Dożynki Ekologiczne

10.09.2017 r.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu Regulamin

 

 

Konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” dofinansowano przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie www.wfosigw.pl