Komunikat dla Mieszkańców Gminy Staroźreby –zmiana harmonogramów odbioru.

Komunikat dla Mieszkańców Gminy Staroźreby –zmiana harmonogramów odbioru.

Szanowni Mieszkańcy,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramach odbioru odpadów segregowanych i bioodpadów dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Staroźreby. 

Aktualne harmonogramy odbioru, obowiązujące od 1 marca 2017 r. znajdują się na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce Harmonogramy odbioru.