MOBILNA ZBIÓRKA

 

MOBILNA ZBIÓRKA – edycja wiosenna

 

Przypominamy o mobilnej zbiórce, która odbędzie się w każdej Gminie zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie odbioru na 2017 r.

 

W marcu 2017 r. gmina Szczawin Kościelny, gmina Gostynin, miasto i gmina Drobin, gmina Czerwińsk nad Wisłą, gmina Łąck, gmina Pacyna, gmina Słupno, gmina Stara Biała, gmina Staroźreby;

W kwietniu 2017 r. miasto i gmina Gąbin, gmina Brudzeń Duży, gmina Stara Biała;

W maju 2017 r. gmina Bielsk, gmina i miasto Wyszogród.

 

Mobilna zbiórka obejmuje nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne.

 

W ramach mobilnej zbiórki można oddać selektywnie zgromadzone:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który powinien być kompletny;
  • zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, można przekazać maksymalnie 8 sztuk opon liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego;
  • przeterminowane leki i chemikalia;
  • zużyte baterie i akumulatory.

 

W ramach mobilnej zbiórki, po uprzednim złożeniu wniosku do Biura ZGRP, można także pozbyć się odpadów pochodzących z remontów i budów (powstałych w gospodarstwie domowym) prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

Wniosek na obiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu można pobrać z zakładki „Druki do pobrania” oraz z załącznika poniżej.

 

Odpady odbierane w ramach mobilnej zbiórki należy wystawić w dniu odbioru wskazanym w harmonogramie od godziny 6:00 do najbliższej drogi gminnej.

  

Uwaga !!!

W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in. części samochodowe, opony rolnicze, gruz czysty i mieszany, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych.

 

Szczegóły dotyczące mobilnej zbiórki znajdują się na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce  „Instrukcja dla mieszkańców” .

 

Do pobrania: 

Wniosek na obiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu pobierz