Brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

Brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest weryfikować liczbę posiadanych kodów kreskowych i co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem zgłaszać zapotrzebowanie na brakujące kody do Biura ZGRP (Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie).

W przypadku wyczerpywania się zestawu kodów kreskowych prosimy o zgłoszenie z miesięcznym wyprzedzeniem:

  • telefonicznie  pod numerem telefonu 24 366 04 26
  • za pośrednictwem skrzynki e-mail: kody@zgrp.pl (w wiadomości e-mail prosimy o wskazanie  adresu nieruchomości, rodzaju brakujących kodów, informację o wybranym sposobie odbioru kodów oraz informację o wyrażeniu zgody na otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną)
  • korzystając z FORMLARZA ZAMÓWIENIA KODÓW KRESKOWYCH na stronie odpady.zgrp.pl
  • za pośrednictwem poczty: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
  • osobiście w Biurze ZGRP: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock