Komunikat dla mieszkańców Gminy Słupno w sprawie kodów kreskowych

Komunikat dla mieszkańców Gminy Słupno w sprawie kodów kreskowych

 

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że został wyznaczony dodatkowy dyżur dla mieszkańców Gminy Słupno w  sprawie kodów kreskowych.

 

Dyżur odbędzie się w dniu 15.02.2017 r. (środa) w godz. od 9:00 do 13:00 
w Urzędzie Gminy w Słupnie.

 

Podczas dyżuru będzie możliwość m.in.:

  • zgłoszenia zapotrzebowania na kody kreskowe,
  • odebrania uprzednio zamówionych kodów kreskowych.

Istnieje możliwość odbioru kodów kreskowych osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej,  w przypadku, gdy posiada ona pisemne upoważnienie właściciela nieruchomości, który złożył do Biura ZGRP deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie  www.odpady.zgrp.pl druki do pobrania.

 

Przypominamy, że w przypadku braku kodu kreskowego 
na pojemniku i/lub worku odpady nie zostaną odebrane.

 

Obowiązek naklejania kodów kreskowych na pojemnikach i/lub workach wynika z zapisów   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno. Informacje o konieczności naklejania kodów kreskowych na pojemniki i/lub worki znajdują się pod harmonogramem odbioru oraz na stronie www.odpady.zgrp.pl kody kreskowe.