W jaki sposób, drogą elektroniczną, mogę otrzymywać informacje, np. o dokonanych płatnościach?

KOMUNIKAT !

 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że właściciel nieruchomości logując się do portalu mieszkańca zgrp.esog.pl (zakładka: konto mieszkańca – lista opłat) może sprawdzić, np. dokonane płatności lub wystąpić z wnioskiem o udostępnienie historii płatności za pośrednictwem ePUAP-u (www.pz.gov.pl ), jeśli posiada profil zaufany.

Login i hasło do portalu mieszkańca zostały wysyłane są do Państwa wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku zagubienia  loginu lub hasła należy skontaktować się z Biurem ZGRP tel. 24 366 04 26.

Jednocześnie informujemy, że Związek Gmin Regionu Płockiego nie udziela informacji takich jak: dane osobowe, otrzymane wpłaty, wysokość zadłużenia, itp. drogą elektroniczną, jeśli zapytanie zostanie skierowane za pomocą zwykłej poczty elektronicznej. W celu uzyskania ww. informacji drogą elektroniczną należy zwrócić się z taką prośbą za pomocą ePUAP-u http://zgrp.pl/kontakt/ .

Więcej informacji na temat utworzenia korzystania z platformy ePUAP można uzyskać, np. na portalu OBYWATEL.GOV.PL https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuaphttps://pz.gov.pl/dt/news .

Na mocy ww. ustawy wyróżnia się między innymi tzw. zwykły podpis elektroniczny, który jest stosowany zwykle jedynie w powszechnej korespondencji e-mail, ponieważ nie jest na tyle bezpieczny, aby używać go w wymianie dokumentów większej wagi takich jak deklaracja podatkowa, czy pisma sądowe. Dlatego w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną należy uzyskać bezpieczny podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) lub profil zaufany ePUAP.”