Komunikat dla mieszkańców Gminy Łąck w sprawie kodów kreskowych

Komunikat dla mieszkańców Gminy Łąck w sprawie kodów kreskowych

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że zostały wyznaczone dodatkowe dyżury dla mieszkańców Gminy Łąck w  sprawie kodów kreskowych.

Dyżury odbywać się będą w Hali Sportowej w Łącku:

w lutym 2017 r.

w każdy wtorek:

14.02, 21.02, 28.02

w godz.9.00-14.00

w każdy piątek

10.02, 17.02, 24.02

w godz. 11.00-16.00
w marcu 2017 r.

w każdy wtorek:

7.03, 14.03, 21.03, 28.03

w godz. 9.00-14.00

w każdy piątek :

3.03, 10.03, 17.03, 24.03,31.03

w godz. 11.00-16.00

Podczas dyżuru będzie można zgłosić zapotrzebowanie i pobrać zestaw kodów kreskowych.

Istnieje możliwość odbioru kodów kreskowych osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej,  w przypadku, gdy posiada ona pisemne upoważnienie właściciela nieruchomości, który złożył do Biura ZGRP deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie  www.odpady.zgrp.pl druki do pobrania.

 

Przypominamy, że w przypadku braku kodu kreskowego 

na pojemniku i/lub worku odpady nie zostaną odebrane. 

 

Obowiązek naklejania kodów kreskowych na pojemnikach i/lub workach wynika z zapisów   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łąck. Informacje o konieczności naklejania kodów kreskowych na pojemniki i/lub worki znajdują się pod harmonogramem odbioru oraz na stronie www.odpady.zgrp.pl kody kreskowe.