Brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych w dniu odbioru.

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy o obowiązku naklejania kodów kreskowych na pojemniki i  worki do gromadzenia odpadów komunalnych.  

Co w przypadku, gdy nie nakleję kodu kreskowego?

Brak kodu kreskowego na workach  lub  pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych w dniu odbioru.

Naklejam i co dalej…?

Podczas odbioru odpadów pracownik firmy odbierającej odpady skanuje kody nalepione przez Państwa na worki/pojemniki wprowadzając do systemu informacje o:

 terminie odbioru odpadów,

 rodzaju odpadów odebranych z Państwa nieruchomości,

 ilości  odebranych odpadów.

Uzyskane w ten sposób informacje  umożliwiają sprawdzenie:

  • Czy odbiór odbył się zgodnie z harmonogramem (w przypadku reklamacji jest to bardzo istotna informacja). Pozwala na weryfikację, czy przedsiębiorca odbierający odpady należycie wykonuje umowę.
  • Czy właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje odpady. Osoby, które segregują jedynie „w deklaracji” i bezrefleksyjnie gromadzą odpady nie będą mogły korzystać z przywileju niższej opłaty.
  • Czy wystawione przed nieruchomość odpady zostały wystawione przez jej właściciela (zastosowanie kodów kreskowych zapobiegnie podrzucaniu i niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów). Proszę pamiętać, że kody są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”.
  •  Jak przebiega selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gmin objętych systemem gospodarowania odpadami realizowanym przez ZGRP.  Samorządy, w tym ZGRP, zobowiązane są ustawowo do osiągnięcia  do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo. Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami pomoże w osiąganiu wymaganych poziomów i uchroni przed karą pieniężną.  

 

Uwaga!!!

Zmiana w sposobie odbioru kodów kreskowych.

Zamówienie kodów kreskowych

Kiedy pakiet kodów będzie się wyczerpywał prosimy o kontakt z Biurem ZGRP w celu złożenia zamówienia i uzgodnienia sposobu odbioru nowych kodów kreskowych.

Kody kreskowe można zamówić: 

  • telefonicznie  pod numerem telefonu 24 366 04 26
  • za pośrednictwem skrzynki e-mail: kody@zgrp.pl (w wiadomości e-mail prosimy o wskazanie  adresu nieruchomości, rodzaju brakujących kodów, informację o wybranym sposobie odbioru kodów oraz informację o wyrażeniu zgody na otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną)
  • korzystając z poniższego FORMLARZA ZAMÓWIENIA KODÓW KRESKOWYCH

właściciel, adres nieruchomości, z której odbierane są odpady
rodzaj kodów

Wybrany sposób odbioru kodów (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji odbioru): osobiście w Biurze ZGRP
osobiście na dyżurze w UG
przez osobę upoważnioną w Biurze ZGRP
przez osobę upoważnioną na dyżurze w UG

 

  • Odbiór kodów kreskowych

Kody kreskowe można odebrać:

* Osobiście w Biurze ZGRP, ul. Zglenickiego 42 w Płocku (prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość);

* Przez upoważnioną osobę (upoważnienie);

* Podczas dyżuru pracowników ZGRP w Państwa Gminie. 

                                                              

Po szczegółowe informacje na temat kodów kreskowych zapraszamy do zakładek:

przydatne informacje/kody kreskowe

kody kreskowe/Instrukcja