KOMUNIKAT !

W dniu 18.10.2016 r. kontynuowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, zużytych baterii i przeterminowanych leków, prowadzona przez firmę Eneris Surowce S.A.

Odpady odbierane są z następujących miejscowości:

Swoboda, Mellerów, Białka, Teodorów, Dobrów, Kamieniec, Helenów Słupski, Holendry, Słup, Janki, Suserz, Szczawin Borowy wieś, Przychód(Gmina Szczawin Kościelny).

W przypadku, gdyby odpady nie zostały odebrane do końca dnia, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP pod numerem telefonu /24/ 366 03 02 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odpady@zgrp.pl .