Deklaracja opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oficjalnym dokumentem Związku Gmin Regionu Płockiego, składanym przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gmin:

 1. Bielsk
 2. Brudzeń Duży
 3. Czerwińsk nad Wisłą
 4. Drobin
 5. Gąbin
 6. Gostynin, gmina
 7. Łąck
 8. Pacyna
 9. Słupno
 10. Stara Biała
 11. Staroźreby
 12. Szczawin Kościelny
 13. Wyszogród

Uwaga!

 • Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz 250).
 • Nie złożenie deklaracji w terminie do 31 lipca 2013 r. lub złożenie jej wypełnionej nieprawidłowo, będzie skutkowało naliczeniem opłaty w formie decyzji.